DDC 371.0071
Tác giả CN Race, Philip
Nhan đề <500=Five hundred> Tips on assessment / Philip Race, Sally Brown, Brenda Smith
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản London ; New York : Routledge, 2015
Mô tả vật lý 171p. : ill ; 23cm
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Brown, Sally
Tác giả(bs) CN Smith, Brenda
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104013949
00000000nam a2200000 a 4500
00133361
0021
0043FEC2394-6860-4423-B8B9-360C4D765778
005202111301601
008 2015 vm| vie
0091 0
020|a9781138137783
039|a20211130160114|blienhtb|c20211129150505|dlienhtb|y20211125103941|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|axxu
08204|a371.0071|bR100C
10010|aRace, Philip
24510|a<500=Five hundred> Tips on assessment / |cPhilip Race, Sally Brown, Brenda Smith
250|a2nd ed
260|aLondon ; New York : |bRoutledge, |c2015
300|a171p. : |bill ; |c23cm
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aĐánh giá
653|aGiảng dạy
70010|a Brown, Sally
70010|aSmith, Brenda
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104013949
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104013949 Kho tham khảo 371.0071 R100C Sách 1