DDC 371.1020973
Tác giả CN Witte, Raymond H.
Nhan đề Classroom assessment for teachers /Raymond H. Witte
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill,2012
Mô tả vật lý xxi, 410, [16] p. :ill. ;24cm
Phụ chú Includes bibliographical references and index
Từ khóa tự do Educational accountability
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Hoa Kì
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV05779
00000652nam a2200253 4500
00123616
0021
004TVSP2150023689
008150911s2012 enk eng
0091 0
020|a9780073378701
039|a20210122202603|blibol55|y20150911091300|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08204|a371.1020973|bWR314T
1001|aWitte, Raymond H.
24510|aClassroom assessment for teachers /|cRaymond H. Witte
260|aNew York :|bMcGraw-Hill,|c2012
300|axxi, 410, [16] p. :|bill. ;|c24cm
500|aIncludes bibliographical references and index
653|aEducational accountability
653|aGiáo dục
653|aHoa Kì
653|aGiảng dạy
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV05779
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV05779 Kho Ngoại văn 371.1020973 WR314T Sách 1