DDC 320.01
Nhan đề Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung,...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 513tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Học thuyết chính trị
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung
Tác giả(bs) CN Bùi, Ngọc Sơn
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thanh Lai
Tác giả(bs) CN Lưu, Bình Dương
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020979-80
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103055102-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00135816
0021
004BAE5B071-C571-4FFC-984D-214B3F8E9A15
005202211041037
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043247084|c180.000đ
039|a20221104103754|bhanhttm|y20221031092614|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a320.01|bL302S
245 |a Lịch sử các học thuyết chính trị / |cNguyễn Đăng Dung,...
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2021
300 |a513tr. ; |c24cm
504 |aThư mục tr500-513
520 |aTrình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aHọc thuyết chính trị
653 |aLịch sử
653 |aThế giới
70010|aĐinh, Ngọc Thắng
70010|aNguyễn, Đăng Dung|ech.b.
70010|aBùi, Ngọc Sơn
70010|aLê, Thị Thanh Lai
70010|aLưu, Bình Dương
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020979-80
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103055102-4
890|a5|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020979 Kho đọc 320.01 L302S Sách 1
2 101020980 Kho đọc 320.01 L302S Sách 2
3 103055102 Kho Mượn 320.01 L302S Sách 3
4 103055103 Kho Mượn 320.01 L302S Sách 4
5 103055104 Kho Mượn 320.01 L302S Sách 5