• Sách tham khảo
  • 372.89
    Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lí (cấp trung học cơ sở) :
DDC 372.89
Nhan đề Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lí (cấp trung học cơ sở) : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H.
Mô tả vật lý 67tr. ; 29cm.
Phụ chú ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Từ khóa tự do Địa lý
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Chương trình
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00132386
0021
00447A6938D-3D57-49B7-84DD-4805D6692D4A
005202107201610
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210720161015|bhanhnt|c20210720152708|dhanhnt|y20210701145148|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avml
08204|a372.89
245 |a Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lí (cấp trung học cơ sở) : |bBan hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aH.
300 |a67tr. ; |c29cm.
500 |aĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo
520 |aGiới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
653 |aĐịa lý
653 |aGiáo dục
653 |aChương trình
653 |aTrung học cơ sở
653|aLịch sử
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d3
911 |aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào