• Khoá luận
  • 372.6 L250CH
    Phát hiện và sửa lỗi trong bài văn kể chuyện của học sinh lớp 5 trường tiểu học Trưng Nhị Phúc Yên - Vính Phúc :
DDC 372.6
Tác giả CN Lê, Thị Chính
Nhan đề Phát hiện và sửa lỗi trong bài văn kể chuyện của học sinh lớp 5 trường tiểu học Trưng Nhị Phúc Yên - Vính Phúc :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Tiếng Việt /Lê Thị Chính ; Nguyễn Thu Trang (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2010
Mô tả vật lý 58tr. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Giáo dục Tiểu học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Văn kể chuyện
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Trang,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL02918
00000895nam a2200265 4500
00114257
0026
004TVSP2110014291
008111006s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210122194944|blibol55|y20111006154800|zanhbl
041|avie
044|avm
08214|a372.6|bL250CH
1001|aLê, Thị Chính
24510|aPhát hiện và sửa lỗi trong bài văn kể chuyện của học sinh lớp 5 trường tiểu học Trưng Nhị Phúc Yên - Vính Phúc :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Tiếng Việt /|cLê Thị Chính ; Nguyễn Thu Trang (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2010
300|a58tr. ;|c29cm +|e01bản tóm tắt
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Giáo dục Tiểu học
653|aTiếng Việt
653|aTiểu học
653|aNgữ pháp
653|aVăn kể chuyện
70011|aNguyễn, Thu Trang,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL02918
890|a1|b0|c0|d0
915|aTiếng Việt
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL02918 Kho Khóa luận 372.6 L250CH Luận án, luận văn 1