• Luận văn
  • 372.67 L561D
    Dạy đại từ trong văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, 5 :
DDC 372.67
Tác giả CN Lương, Thị Duyên
Nhan đề Dạy đại từ trong văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, 5 :Luận văn thạc sĩ giáo dục học /Lương Thị Duyên ; Phạm Thị Hoà n(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường ĐHSP HN2 [phát hành] ,2010
Mô tả vật lý 118tr. ;30 cm +
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Tổng hợp những vấn đề lí luận có liên quan đến đại từ trong Tiếng Việt, đặc biệt là các đại từ được dạy ở tiểu học - nhóm đại từ xưng hô. Điều tra thực trạng việc dạy học đại từ xưng hô cho học sinh lớp 4,5 trong văn kể chuyện. Tìm ra được những biện pháp dạy học đại từ trong văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, 5.
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Văn kể chuyện
Từ khóa tự do Đại từ
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hòa,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV00384
00001210nam a2200277 4500
00111079
0022
004TVSP2110011111
008110316s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210122194053|blibol55|y20110316162500|ztuyetnt
041|avie
044|avm
08214|a372.67|bL561D
1001|aLương, Thị Duyên
24510|aDạy đại từ trong văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, 5 :|bLuận văn thạc sĩ giáo dục học /|cLương Thị Duyên ; Phạm Thị Hoà n(Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường ĐHSP HN2 [phát hành] ,|c2010
300|a118tr. ;|c30 cm +|e01 bản tóm tắt
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
520|aTổng hợp những vấn đề lí luận có liên quan đến đại từ trong Tiếng Việt, đặc biệt là các đại từ được dạy ở tiểu học - nhóm đại từ xưng hô. Điều tra thực trạng việc dạy học đại từ xưng hô cho học sinh lớp 4,5 trong văn kể chuyện. Tìm ra được những biện pháp dạy học đại từ trong văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, 5.
653|aTiếng Việt
653|aVăn kể chuyện
653|aĐại từ
653|aPhương pháp dạy học
70011|aPhạm, Thị Hòa,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV00384
890|a1|b0|c0|d0
915|aGiáo dục học ( bậc tiểu học)|b60.14.01|cThạc sĩ|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00384 Kho Luận văn 372.67 L561D Luận án, luận văn 1