• Luận văn
  • 372.67 Đ116S
    Về ngôi kể trong văn kể chuyện và phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học miền núi luyện tập chuyển đổi ngôi kể trong bài văn kể chuyện :
DDC 372.67
Tác giả CN Đặng, Thị Sợi
Nhan đề Về ngôi kể trong văn kể chuyện và phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học miền núi luyện tập chuyển đổi ngôi kể trong bài văn kể chuyện :Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và Nhân văn /Đặng Thị Sợi, Nguyễn Trí
Thông tin xuất bản H.,1999
Mô tả vật lý 110tr. ;29cm. +
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày mốt số cơ sở lý thuyết về ngôi kể và việc chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện nói chung và ở trường tiểu học nói riêng; xác định các tiền đề lý luận cho việc hướng dẫn học sinh chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện ; khải sát thực tế việc dạy và học dạng bài trên ở trường tiểu học miền núi Sơn La ; đề xuất các bước hướng dẫn học sinh luyện tập kỹ năng chuyển đổi ngôi kể ; giới thiệu một số bài dạy thực nghiệm thểo phương pháp đề xuất
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do ngôi kể
Từ khóa tự do văn kể chuyện
Từ khóa tự do giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trí,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV00091
00001318nam a2200265 4500
00110509
0022
004TVSP2110010541
008110106s1999 vm| vie
0091 0
039|a20210122193916|blibol55|y20110106105500|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a372.67|bĐ116S
1001|aĐặng, Thị Sợi
24510|aVề ngôi kể trong văn kể chuyện và phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học miền núi luyện tập chuyển đổi ngôi kể trong bài văn kể chuyện :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và Nhân văn /|cĐặng Thị Sợi, Nguyễn Trí
260|aH.,|c1999
300|a110tr. ;|c29cm. +|e01bản tóm tắt
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo
520|aTrình bày mốt số cơ sở lý thuyết về ngôi kể và việc chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện nói chung và ở trường tiểu học nói riêng; xác định các tiền đề lý luận cho việc hướng dẫn học sinh chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện ; khải sát thực tế việc dạy và học dạng bài trên ở trường tiểu học miền núi Sơn La ; đề xuất các bước hướng dẫn học sinh luyện tập kỹ năng chuyển đổi ngôi kể ; giới thiệu một số bài dạy thực nghiệm thểo phương pháp đề xuất
653|aSơn La
653|angôi kể
653|avăn kể chuyện
653|agiáo dục tiểu học
70011|aNguyễn, Trí,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV00091
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00091 Kho Luận văn 372.67 Đ116S Luận án, luận văn 1