• Sách tham khảo
  • 807.12 TR121PH
    Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông :
DDC 807.12
Tác giả CN Trần, Thị Hạnh Phương
Nhan đề Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hạnh Phương
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Xã hội, 2020
Mô tả vật lý 222tr. : bảng ; 21cm
Tóm tắt Đề xuất các biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh thông qua dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, góp phần phát triển năng lực và những phẩm chất cao đẹp cho các em học sinh...
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Địa chỉ 100Kho đọc(3): 101019019-21
Địa chỉ 100Kho tham khảo(7): 104012919-25
00000000nam a2200000 a 4500
00132627
0021
004E66EA1F2-9F9D-46C6-8F55-AD3565755557
005202212061011
008 2020 vm| vie
0091 0
020|a9786043080605|c150.000đ
039|a20221206101116|bhanhttm|c20211005153336|dhanhttm|y20210906140233|zhanhttm
041|aVie
044|avm
08204|a807.12|bTR121PH
10010|aTrần, Thị Hạnh Phương
24510|aBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông : |bSách chuyên khảo / |cTrần Thị Hạnh Phương
260|aH. : |bKhoa học Xã hội, |c2020
300|a222tr. : |bbảng ; |c21cm
504|aThư mục: tr. 162-172. - Phụ lục: tr. 173-222
520|aĐề xuất các biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh thông qua dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, góp phần phát triển năng lực và những phẩm chất cao đẹp cho các em học sinh...
653|aVăn học
653|aSách chuyên khảo
653|aSP2
653|aTrung học phổ thông
653|aHọc sinh
653|aBồi dưỡng
690|aNgữ văn
852|a100|bKho đọc|j(3): 101019019-21
852|a100|bKho tham khảo|j(7): 104012919-25
890|a10|b2|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101019019 Kho đọc 807.12 TR121PH Sách 1
2 101019020 Kho đọc 807.12 TR121PH Sách 2
3 101019021 Kho đọc 807.12 TR121PH Sách 3
4 104012919 Kho tham khảo 807.12 TR121PH Sách 4
5 104012920 Kho tham khảo 807.12 TR121PH Sách 5
6 104012921 Kho tham khảo 807.12 TR121PH Sách 6
7 104012922 Kho tham khảo 807.12 TR121PH Sách 7
8 104012923 Kho tham khảo 807.12 TR121PH Sách 8
9 104012924 Kho tham khảo 807.12 TR121PH Sách 9
10 104012925 Kho tham khảo 807.12 TR121PH Sách 10