DDC 371.803
Nhan đề Bách khoa tri thức học sinh /Lê Huy Hoà (chủ biên), Dương Quốc Anh, Đào Xuân Cường,...
Thông tin xuất bản H. :Văn hoá thông tin,2001
Mô tả vật lý 1507tr. ;24cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kiến thức toàn diện về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: Vũ trụ huyền bí, khoa học và công nghệ vũ trụ, khoa học trái đất, toàn cảnh thế giới, thế giới động vật - thực vật, khoa học nhân thể, vườn thực phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học, văn hoá, nghệ thuật, giải trí, hành trình của những con số
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Bách khoa thư
Tác giả(bs) CN Đào, Xuân Cường
Tác giả(bs) CN Dương, Quốc Anh
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Hoà,
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR03065-9
00000944nam a2200253 4500
0012930
0021
004TVSP2070002962
008070820s2001 vm| vie
0091 0
020|c215.000đ
039|a20210122192152|blibol55|y20070820154400|zanhbl
041|avie
044|avm
08214|a371.803|bB102kh
24500|aBách khoa tri thức học sinh /|cLê Huy Hoà (chủ biên), Dương Quốc Anh, Đào Xuân Cường,...
260|aH. :|bVăn hoá thông tin,|c2001
300|a1507tr. ;|c24cm.
520|aGiới thiệu những kiến thức toàn diện về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: Vũ trụ huyền bí, khoa học và công nghệ vũ trụ, khoa học trái đất, toàn cảnh thế giới, thế giới động vật - thực vật, khoa học nhân thể, vườn thực phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học, văn hoá, nghệ thuật, giải trí, hành trình của những con số
653|aHọc sinh
653|aBách khoa thư
70011|aĐào, Xuân Cường
70011|aDương, Quốc Anh
70011|aLê, Huy Hoà,|eChủ biên
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR03065-9
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR03065 Kho Tra cứu 371.803 B102kh Sách 1
2 TR03066 Kho Tra cứu 371.803 B102kh Sách 2
3 TR03067 Kho Tra cứu 371.803 B102kh Sách 3
4 TR03068 Kho Tra cứu 371.803 B102kh Sách 4
5 TR03069 Kho Tra cứu 371.803 B102kh Sách 5