• Khoá luận
  • 372.61 NG527M
    Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học :
DDC 372.61
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mai
Nhan đề Chữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Tiếng Việt /Nguyễn Thị Mai; Lê Thị Lan Anh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2008
Mô tả vật lý 92tr. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Giáo dục Tiểu học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Chữa lỗi
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Lan Anh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL02862
00000799nam a2200253 4500
00114201
0026
004TVSP2110014235
008111006s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210122194936|blibol55|y20111006150600|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a372.61|bNG527M
1001|aNguyễn, Thị Mai
24510|aChữa lỗi chính tả cho học sinh tiểu học :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Tiếng Việt /|cNguyễn Thị Mai; Lê Thị Lan Anh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2008
300|a92tr. ;|c29cm +|e01bản tóm tắt
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Giáo dục Tiểu học
653|aTiếng Việt
653|aHọc sinh
653|aChữa lỗi
70011|aLê, Thị Lan Anh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL02862
890|a1|b0|c0|d0
915|aTiếng Việt
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL02862 Kho Khóa luận 372.61 NG527M Luận án, luận văn 1