• Khoá luận
  • 895.9228 NG527V
    Ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975 :
DDC 895.9228
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân
Nhan đề Ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân ; ThS. Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
Mô tả vật lý 61tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Phát hiện những nét độc đáo về ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975; chỉ ra những thủ pháp tiêu biểu trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật của tác giả, làm sáng tỏ giá trị nội dung của cuốn nhật ký.
Từ khóa tự do Nhật kí
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Duyên
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00138565
0026
004872284D2-0190-43FB-9441-7C51DD5AB88A
008 2016 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230626090036|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a895.9228|bNG527V
10010|aNguyễn, Thị Vân
24510|a Ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975 : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Vân ; ThS. Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2016
300|a61tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Lí luận văn học
504|aTài liệu tham khảo : cuối chính văn
520|aPhát hiện những nét độc đáo về ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975; chỉ ra những thủ pháp tiêu biểu trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật của tác giả, làm sáng tỏ giá trị nội dung của cuốn nhật ký.
653|aNhật kí
653|aNghiên cứu văn học
653|aVăn học hiện đại
653|aViệt Nam
691|aLí luận văn học
70010|aHoàng, Thị Duyên|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào