• Sách tham khảo
  • 323.3 D121B
    "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và vấn đề xây dựng quy chế dân chủ cơ sở
DDC 323.3
Nhan đề "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và vấn đề xây dựng quy chế dân chủ cơ sở
Thông tin xuất bản H. :Chính trị quốc gia,1998
Mô tả vật lý 326tr. ;19 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban dân vận trung ương
Tóm tắt Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do qui chế dân chủ
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD11776-8
Địa chỉ 100Kho tham khảo(7): TK08652-8
00000764nam a2200241 4500
00110721
0021
004TVSP2110010753
008110117s1998 vm| vie
0091 0
020|c24.000đ
039|a20210122193948|blibol55|y20110117145800|zlibol55
041|avie
044|avm
082|a323.3|bD121B
24500|a"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và vấn đề xây dựng quy chế dân chủ cơ sở
260|aH. :|bChính trị quốc gia,|c1998
300|a326tr. ;|c19 cm
500|aĐTTS ghi: Ban dân vận trung ương
520|aCơ sở lý luận và thực tiễn của phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
653|aViệt Nam
653|aDân chủ
653|aqui chế dân chủ
852|a100|bKho đọc|j(3): KD11776-8
852|a100|bKho tham khảo|j(7): TK08652-8
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD11776 Kho đọc 323.3 D121B Sách 1
2 KD11777 Kho đọc 323.3 D121B Sách 2
3 KD11778 Kho đọc 323.3 D121B Sách 3
4 TK08652 Kho tham khảo 323.3 D121B Sách 4
5 TK08653 Kho tham khảo 323.3 D121B Sách 5
6 TK08654 Kho tham khảo 323.3 D121B Sách 6
7 TK08655 Kho tham khảo 323.3 D121B Sách 7
8 TK08656 Kho tham khảo 323.3 D121B Sách 8
9 TK08657 Kho tham khảo 323.3 D121B Sách 9
10 TK08658 Kho tham khảo 323.3 D121B Sách 10