DDC 030
Tác giả TT Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam
Nhan đề Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tập 4, T - Z
Thông tin xuất bản H.:Từ điển Bách khoa, 2004
Mô tả vật lý 1170Tr.;27cm
Từ khóa tự do Từ điển Bách khoa
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR01406-10
00000543nam a2200229 p 4500
00123
0021
004TVSP2060000024
008060320s2004 vm| vie
0091 0
005|a20060320151405.0
020|c300.000đ
039|a20210122191652|blibol55|y20060320151900|zbantx
041|avie
044|avm
082|a030|bH452Đ
110|aHội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam
245|aTừ điển Bách khoa Việt Nam. |nTập 4, |pT - Z
260|aH.:|bTừ điển Bách khoa, |c2004
300|a1170Tr.;|c27cm
653|aTừ điển Bách khoa
653|aViệt Nam
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR01406-10
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR01406 Kho Tra cứu 030 H452Đ Sách 1
2 TR01407 Kho Tra cứu 030 H452Đ Sách 2
3 TR01408 Kho Tra cứu 030 H452Đ Sách 3
4 TR01409 Kho Tra cứu 030 H452Đ Sách 4
5 TR01410 Kho Tra cứu 030 H452Đ Sách 5