DDC 808.0427
Tác giả CN Hoy, Pat C.
Nhan đề Encounters :readings and the world /Pat C. Hoy, II, Robert DiYanni
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill Co.,,c1997
Mô tả vật lý 777 p. :col. ill., map ;22 cm.
Phụ chú Includes bibliographical references
Tóm tắt Trình bày cấu trúc và phương pháp viết một bài luận tiếng Anh, giới thiệu một số bài luận về một số các chủ để, một số bản luận nháp và cách sửa chữa
Từ khóa tự do tiếng anh
Từ khóa tự do bài luận
Từ khóa tự do tu từ học
Tác giả(bs) CN DiYanni, Robert
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV02376
00000809nam a2200265 4500
0017381
0021
004TVSP2100007413
008100303s2003 vm| vie
0091 0
020|a0070306397
039|a20210122193212|blibol55|y20100303093500|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a808.0427|bH400Y
1001|aHoy, Pat C.
24500|aEncounters :|breadings and the world /|cPat C. Hoy, II, Robert DiYanni
260|aNew York :|bMcGraw-Hill Co.,,|cc1997
300|a777 p. :|bcol. ill., map ;|c22 cm.
500|aIncludes bibliographical references
520|aTrình bày cấu trúc và phương pháp viết một bài luận tiếng Anh, giới thiệu một số bài luận về một số các chủ để, một số bản luận nháp và cách sửa chữa
653|atiếng anh
653|abài luận
653|atu từ học
70011|aDiYanni, Robert
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV02376
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV02376 Kho Ngoại văn 808.0427 H400Y Sách 1