DDC 428
Tác giả CN Trần, Văn Điền
Nhan đề Complete English essay course = Luận Anh văn / Trần Văn Điền
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 293tr. ; 21cm.
Tóm tắt Gồm những bài luận bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau: Tự nhiên, giáo dục, đọc, du lịch, ngôn ngữ, thể thao, khoa học,... Cuối mỗi bài luận có giải thích về từ vựng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Bài luận
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104012830
00000000nam#a2200000ui#4500
00132344
0021
004FFBBEA5D-E02E-40E4-ADE4-27E65B24140F
005202111091728
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c40.000đ
039|a20211109172837|bhanhttm|y20210617150345|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aeng
044 |avm
08204|a428|bTR121Đ
10010|aTrần, Văn Điền
24510|aComplete English essay course = Luận Anh văn / |cTrần Văn Điền
250 |aIn lần thứ 4
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb.Tp. Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a293tr. ; |c21cm.
520 |aGồm những bài luận bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau: Tự nhiên, giáo dục, đọc, du lịch, ngôn ngữ, thể thao, khoa học,... Cuối mỗi bài luận có giải thích về từ vựng
653 |aNgôn ngữ
653 |aTiếng Anh
653 |aBài luận
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104012830
890|a1|b0|c0|d0
911 |aMỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104012830 Kho tham khảo 428 TR121Đ Sách 1