• Sách tham khảo
  • 808.042 GR100F
    "They say/I say" : The moves that matter in academic writing :
DDC 808.042
Tác giả CN Graff, Gerald
Nhan đề "They say/I say" : The moves that matter in academic writing :With readings /Gerald Graff, Cathy Birkenstein, Russel Durst
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York :Norton & Co.,2012
Mô tả vật lý xxix, 701 p. :ill. ;19cm
Phụ chú Ind.: p. 681-701
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tu từ học
Tác giả(bs) CN Birkenstein, Cathy
Tác giả(bs) CN Durst, Russel K.
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(3): NV06319-21
00000710nam a2200265 4500
00126174
0021
004TVSP2170026250
008170522s2012 enk eng
0091 0
020|a9780393912753
039|a20210122203738|blibol55|y20170522150100|ztamnt
041|aeng
044|aenk
08204|a808.042|bGR100F
1001|aGraff, Gerald
24510|a"They say/I say" : The moves that matter in academic writing :|bWith readings /|cGerald Graff, Cathy Birkenstein, Russel Durst
250|a2nd ed.
260|aNew York :|bNorton & Co.,|c2012
300|axxix, 701 p. :|bill. ;|c19cm
500|aInd.: p. 681-701
653|aTiếng Anh
653|aTu từ học
70011|aBirkenstein, Cathy
70011|aDurst, Russel K.
852|a100|bKho Ngoại văn|j(3): NV06319-21
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV06319 Kho Ngoại văn 808.042 GR100F Sách 1
2 NV06320 Kho Ngoại văn 808.042 GR100F Sách 2
3 NV06321 Kho Ngoại văn 808.042 GR100F Sách 3