• Sách tham khảo
  • 428.0076 TR121D
    <25=Hai năm> bài trắc nghiệm anh văn cấp độ B =
DDC 428.0076
Tác giả CN Trần, Văn Diệm
Nhan đề <25=Hai năm> bài trắc nghiệm anh văn cấp độ B =25 English tests for B level /Trần Văn Diệm
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh :Nxb Trẻ,1997
Mô tả vật lý 219tr. ;21cm
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Cấp độ B
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): TK08835
00000563nam a2200229 4500
00110813
0021
004TVSP2110010845
008110224s1997 enk eng
0091 0
039|a20210122194003|blibol55|y20110224162700|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a428.0076|bTR121D
1001|aTrần, Văn Diệm
24510|a<25=Hai năm> bài trắc nghiệm anh văn cấp độ B =|b25 English tests for B level /|cTrần Văn Diệm
260|aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb Trẻ,|c1997
300|a219tr. ;|c21cm
653|aTrắc nghiệm
653|aTiếng Anh
653|aCấp độ B
653|aBài tập
852|a100|bKho tham khảo|j(1): TK08835
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK08835 Kho tham khảo 428.0076 TR121D Sách 1