DDC 796.33
Nhan đề Giảng dạy và huấn luyện đá cầu
Thông tin xuất bản H. :Thể dục thể thao,2001
Mô tả vật lý 128tr. ;19cm.
Phụ chú Đtts ghi: Vụ Thể dục thể thao quần chúng
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Đá cầu
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD00993-7
Địa chỉ 100Kho tham khảo(5): TK00938-42
00000526nam a2200229 4500
0014321
0021
004TVSP2080004353
008080517s2001 vm| vie
0091 0
020|c10,500đ
039|a20210122192436|blibol55|y20080517151300|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a796.33|bGI106D
24500|aGiảng dạy và huấn luyện đá cầu
260|aH. :|bThể dục thể thao,|c2001
300|a128tr. ;|c19cm.
500|aĐtts ghi: Vụ Thể dục thể thao quần chúng
653|aThể thao
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aĐá cầu
852|a100|bKho đọc|j(5): KD00993-7
852|a100|bKho tham khảo|j(5): TK00938-42
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD00993 Kho đọc 796.33 GI106D Sách 1
2 KD00994 Kho đọc 796.33 GI106D Sách 2
3 KD00995 Kho đọc 796.33 GI106D Sách 3
4 KD00996 Kho đọc 796.33 GI106D Sách 4
5 KD00997 Kho đọc 796.33 GI106D Sách 5
6 TK00938 Kho tham khảo 796.33 GI106D Sách 6
7 TK00939 Kho tham khảo 796.33 GI106D Sách 7
8 TK00940 Kho tham khảo 796.33 GI106D Sách 8
9 TK00941 Kho tham khảo 796.33 GI106D Sách 9
10 TK00942 Kho tham khảo 796.33 GI106D Sách 10