DDC 796.330
Nhan đề Giáo dục thể chất 10 - Đá cầu : Sách giáo viên / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 87tr. ; 24cm
Tùng thư Cánh Diều
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Từ khóa tự do Bộ Cánh diều
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Đá cầu
Từ khóa tự do Lớp 10
Tác giả(bs) CN Lưu, Quang Hiệp
Tác giả(bs) CN Đinh, Quang Ngọc
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Mai Anh
Tác giả(bs) CN Mạc, Xuân Tùng
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020728-9
Địa chỉ 100Kho Mượn(13): 103052635-47
00000000nam a2200000 a 4500
00135675
0021
004AD1EAC03-D70D-4E2B-B56C-FDCE46BF582A
008 2022 vm| vie
0091 0
020|a9786045499573|c29.000đ
039|y20221027091548|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a796.330|bGI108D
24500|aGiáo dục thể chất 10 - Đá cầu : |bSách giáo viên / |cLưu Quang Hiệp (tổng ch.b.)
260|aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300|a87tr. ; |c24cm
490|aCánh Diều
653|aSách giáo viên
653|aBộ Cánh diều
653|aGiáo dục thể chất
653|aĐá cầu
653|aLớp 10
70010|aLưu, Quang Hiệp|etổng ch.b.
70010|aĐinh, Quang Ngọc
70010|aĐinh, Thị Mai Anh
70010|aMạc, Xuân Tùng
70010|aMai, Thị Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020728-9
852|a100|bKho Mượn|j(13): 103052635-47
890|a15|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020728 Kho đọc 796.330 GI108D Sách 1
2 101020729 Kho đọc 796.330 GI108D Sách 2
3 103052635 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 3
4 103052636 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 4
5 103052637 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 5
6 103052638 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 6
7 103052639 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 7
8 103052640 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 8
9 103052641 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 9
10 103052642 Kho Mượn 796.330 GI108D Sách 10