DDC 796.33
Tác giả CN Đặng, Ngọc Quang
Nhan đề Giáo trình Đá cầu / Đặng Ngọc Quang
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2010
Mô tả vật lý 139tr. : Hình ảnh, bảng ; 24cm
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu, kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và một số điều luật thi đấu đá cầu cơ bản
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Đá cầu
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014424
00000000nam#a2200000ui#4500
00134624
0025
004AA24457F-0267-41B2-8EEE-2B34213A4B10
005202205180939
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c25.000đ
039|y20220518093926|zanhbl
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a796.33|bĐ116QU
100 |aĐặng, Ngọc Quang
24510|aGiáo trình Đá cầu / |cĐặng Ngọc Quang
250 |aIn lần thứ 3
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2010
300 |a139tr. : |bHình ảnh, bảng ; |c24cm
500 |aĐầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS
520 |aGiới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu, kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và một số điều luật thi đấu đá cầu cơ bản
653 |aThể thao
653 |aĐá cầu
653 |aGiáo trình
690 |aGiáo dục Thể chất
691 |aGiáo dục Thể chất
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014424
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014424 Kho tham khảo 796.33 Đ116QU Sách 1