• Khoá luận
  • 796.33 Đ450A
    Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện cho nam học sinh khối 11 trường THPT Ngô Gia Tự :
DDC 796.33
DDC 796.33
Tác giả CN Đỗ, Trường An
Nhan đề Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện cho nam học sinh khối 11 trường THPT Ngô Gia Tự :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Đỗ Trường An ; Trần Văn Tiên (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2015
Mô tả vật lý 48tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Kỹ thuật phát cầu
Từ khóa tự do Đá cầu
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Tiên,
Tác giả(bs) CN ,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06881
00000925nam a2200277 4500
00123698
0026
004TVSP2150023771
008150917s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202633|blibol55|y20150917153000|zlibol55
041|avie
041|avie
044|avm
08204|a796.33|bĐ450A
08214|a796.33|bĐ450A 2015
1001|aĐỗ, Trường An
24510|aLựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện cho nam học sinh khối 11 trường THPT Ngô Gia Tự :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cĐỗ Trường An ; Trần Văn Tiên (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2015
300|a48tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục thể chất
653|aKỹ thuật phát cầu
653|aĐá cầu
70011|aTrần, Văn Tiên,|eHướng dẫn khoa học
70011|a,|bHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06881
890|a1|b0|c0|d0
915|aCNKHSP Giáo dục thể chất
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06881 Kho Khóa luận 796.33 Đ450A Luận án, luận văn 1