DDC 519.20711
Tác giả CN Đặng, Hùng Thắng
Nhan đề Bài tập xác suất :Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng /Đặng Hùng Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2016
Mô tả vật lý 143tr. ;21cm
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD18375-6
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): TK11788-90
00000547nam a2200229 4500
00130438
0021
004TVSP2200031690
008201106s2016 vm| vie
0091 0
020|c25.000đ
039|a20210122205941|blibol55|y20201106111600|zlibol55
041|avie
044|avm
08210|a519.20711|bĐ116TH
1001|aĐặng, Hùng Thắng
24510|aBài tập xác suất :|bDùng cho các trường Đại học và Cao đẳng /|cĐặng Hùng Thắng
250|aTái bản lần thứ 13
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2016
300|a143tr. ;|c21cm
653|aXác suất
653|aBài tập
852|a100|bKho đọc|j(2): KD18375-6
852|a100|bKho tham khảo|j(3): TK11788-90
890|a5|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD18375 Kho đọc 519.20711 Đ116TH Sách 1
2 KD18376 Kho đọc 519.20711 Đ116TH Sách 2
3 TK11788 Kho tham khảo 519.20711 Đ116TH Sách 3 Hạn trả:01-07-2024
4 TK11789 Kho tham khảo 519.20711 Đ116TH Sách 4 Hạn trả:12-02-2024
5 TK11790 Kho tham khảo 519.20711 Đ116TH Sách 5