• Luận văn
  • 519.2 NG450T
    Ánh xạ không giãn xác suất và điểm bất động :
DDC 519.2
Tác giả CN Ngô, Minh Tú
Nhan đề Ánh xạ không giãn xác suất và điểm bất động :Luận văn thạc sĩ toán học /Ngô Minh Tú ; Hà Đức Vượng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường ĐHSP HN2 [phát hành] ,2010
Mô tả vật lý 68tr. ;30 cm+
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu về không gian lồi địa phương và điểm bất động ánh xạ không gian trong không gian lồi địa phương; nghiên cứu về không gian xác định chuẩn xác suất, mối liên hệ giữa không gian lồi địa phương và không gian định chuẩn xác suất
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Toán giải tích
Từ khóa tự do Điểm bất động
Từ khóa tự do Ánh xạ
Tác giả(bs) CN Hà, Đức Vượng,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV00333
00001038nam a2200277 4500
00111028
0022
004TVSP2110011060
008110316s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210122194046|blibol55|y20110316114100|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a519.2|bNG450T
1001|aNgô, Minh Tú
24510|aÁnh xạ không giãn xác suất và điểm bất động :|bLuận văn thạc sĩ toán học /|cNgô Minh Tú ; Hà Đức Vượng (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường ĐHSP HN2 [phát hành] ,|c2010
300|a68tr. ;|c30 cm+|e01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2
520|aNghiên cứu về không gian lồi địa phương và điểm bất động ánh xạ không gian trong không gian lồi địa phương; nghiên cứu về không gian xác định chuẩn xác suất, mối liên hệ giữa không gian lồi địa phương và không gian định chuẩn xác suất
653|aXác suất
653|aToán giải tích
653|aĐiểm bất động
653|a Ánh xạ
70011|aHà, Đức Vượng,|cTS,|eHướng dẫn Khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV00333
890|a1|b0|c0|d0
915|aToán giải tích|b604601
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00333 Kho Luận văn 519.2 NG450T Luận án, luận văn 1