DDC 612
Nhan đề Anatomy & physiology :Laboratory textbook /Harold J. Benson ... [et al.]
Lần xuất bản 6th ed.
Thông tin xuất bản Boston :McGraw Hill Higher Education,2005
Mô tả vật lý vii, 545p. :ill, col. ;28cm
Phụ chú Bibliogr. p. 535-536 . - Ind.
Phụ chú Intermediate cat version
Tóm tắt Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản về giải phẫu cơ thể người. giải phẫu tế bào, mô, hệ thống xương, cơ,hệ thần kinh, cơ quan giác quan, huyết học, hệ tim mạch, hệ hô hấp, tiêu hoá, bài tiết, tuyến nội tiết và cơ quan sinh sản
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Từ khóa tự do Sinh lí học
Từ khóa tự do Cơ thể người
Từ khóa tự do Giải phẫu người
Tác giả(bs) CN Benson, Harold J.
Tác giả(bs) CN Gunstream, Stanley E.
Tác giả(bs) CN Talaro, Kathleen P.
Tác giả(bs) CN Resau, Robert
Tác giả(bs) CN Talaro, Arthur
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV03533
00001095nam a2200337 4500
0018667
0021
004TVSP2100008699
008100602s2005 enk eng
0091 0
020|a007247663X
039|a20210122193449|blibol55|y20100602095400|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a612|b105a
24500|aAnatomy & physiology :|bLaboratory textbook /|cHarold J. Benson ... [et al.]
250|a6th ed.
260|aBoston :|bMcGraw Hill Higher Education,|c2005
300|avii, 545p. :|bill, col. ;|c28cm
500|aBibliogr. p. 535-536 . - Ind.
500|aIntermediate cat version
520|aGiới thiệu những nguyên tắc cơ bản về giải phẫu cơ thể người. giải phẫu tế bào, mô, hệ thống xương, cơ,hệ thần kinh, cơ quan giác quan, huyết học, hệ tim mạch, hệ hô hấp, tiêu hoá, bài tiết, tuyến nội tiết và cơ quan sinh sản
653|aGiải phẫu học
653|aSinh lí học
653|aCơ thể người
653|aGiải phẫu người
70011|aBenson, Harold J.
70011|aGunstream, Stanley E.
70011|aTalaro, Kathleen P.
70011|aResau, Robert
70011|aTalaro, Arthur
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV03533
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV03533 Kho Ngoại văn 612 105a Sách 1