DDC 612
Tác giả CN Gunstream, Stanley E.
Nhan đề Anatomy & physiology :with integrated study guide /Stanley E. Gunstream
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Boston :McGraw Hill,2000
Mô tả vật lý xiv, 530 p. :ill. (some col.) ;27cm
Phụ chú Includes index
Từ khóa tự do giải phẫu học
Từ khóa tự do sinh lí học
Từ khóa tự do sinh lí học người
Tác giả(bs) CN Gunstream, Stanley E.
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV03124
00000669nam a2200265 4500
0018054
0021
004TVSP2100008086
008100330s2000 enk eng
0091 0
020|a069716022X
039|a20210122193337|blibol55|y20100330143700|zbantx
041|aeng
044|aenk
08214|a612|bG512S
1001|aGunstream, Stanley E.
24510|aAnatomy & physiology :|bwith integrated study guide /|cStanley E. Gunstream
250|a2nd ed.
260|aBoston :|bMcGraw Hill,|c2000
300|axiv, 530 p. :|bill. (some col.) ;|c27cm
500|aIncludes index
653|agiải phẫu học
653|asinh lí học
653|asinh lí học người
70011|aGunstream, Stanley E.
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV03124
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV03124 Kho Ngoại văn 612 G512S Sách 1