DDC 612
Tác giả CN Saladin, Kenneth S.
Nhan đề Anatomy & physiology :the unity of form and function /Kenneth S. Saladin with Leslie Miller
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản Boston :McGraw-Hill Higher Education,c2004
Mô tả vật lý 1 v. (various paging) :ill. ;29 cm.
Phụ chú Includes index
Từ khóa tự do sinh lí người
Từ khóa tự do giải phẫu học
Từ khóa tự do sinh lí học
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(3): NV02463, NV02490-1
00000663nam a2200253 4500
0017459
0021
004TVSP2100007491
008100311s2003 enk eng
0091 0
020|a0072429038
039|a20210122193225|blibol55|y20100311155900|zbantx
041|aeng
044|aenk
08214|a612|bS100L
1001|aSaladin, Kenneth S.
24510|aAnatomy & physiology :|bthe unity of form and function /|cKenneth S. Saladin with Leslie Miller
250|a3rd ed.
260|aBoston :|bMcGraw-Hill Higher Education,|cc2004
300|a1 v. (various paging) :|bill. ;|c29 cm.
500|aIncludes index
653|asinh lí người
653|agiải phẫu học
653|asinh lí học
852|a100|bKho Ngoại văn|j(3): NV02463, NV02490-1
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV02490 Kho Ngoại văn 612 S100L Sách 2
2 NV02491 Kho Ngoại văn 612 S100L Sách 3
3 NV02463 Kho Ngoại văn 612 S100L Sách 1