• Khoá luận
  • 575 NG527TH
    Ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước tới một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá và năng suất của giống đậu đen VN 84 :
DDC 575
Tác giả CN Nguyễn, Lệ Thuỷ
Nhan đề Ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước tới một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá và năng suất của giống đậu đen VN 84 :Khoá luận tốt nghiệp đại học. /Nguyễn Lệ Thuỷ; La Việt Hồng(hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2010
Mô tả vật lý 46tr. ;29cm
Phụ chú Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
Từ khóa tự do Thực vật
Từ khóa tự do Sinh lí học
Từ khóa tự do Đậu đen
Tác giả(bs) CN La, Việt Hồng ,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL00252
00000772nam a2200241 4500
00111348
0026
004TVSP2110011380
008110330s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210122194131|blibol55|y20110330154500|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a575|bNG527TH
1001|aNguyễn, Lệ Thuỷ
24510|aẢnh hưởng của điều kiện thiếu nước tới một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá và năng suất của giống đậu đen VN 84 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học. /|cNguyễn Lệ Thuỷ; La Việt Hồng(hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2010
300|a46tr. ;|c29cm
500|aTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
653|aThực vật
653|aSinh lí học
653|aĐậu đen
70011|aLa, Việt Hồng ,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL00252
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00252 Kho Khóa luận 575 NG527TH Luận án, luận văn 1