• Sách tham khảo
  • 153.8 R100S
    <50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không bị thao túng /
DDC 153.8
Tác giả CN Ras, Patrice
Nhan đề <50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không bị thao túng / Patrice Ras ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 96tr. : hình vẽ ; 17cm
Tùng thư Les mini larousse
Phụ chú Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les 50 règles d'or anti manipulation
Tóm tắt Gồm 50 qui tắc để xác định được đâu là dối trá và thao túng: Phân biệt quyến rũ với thao túng; biết nhận diện một kẻ thao túng; nhận dạng những thao túng kiểu trò chơi; lựa chọn các mối quan hệ; xác định những câu nói điều khiển…
Từ khóa tự do Thao túng
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Hành vi
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Thúy
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101019681-2
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): 104013554-6
00000000nam a2200000 a 4500
00133043
0021
0042F30FA95-51A2-4996-A1D2-7219F8BED7FD
005202111301555
008 2019 vm| vie
0091 0
020|a9786040191892|c38.000đ
039|a20211130155522|bhanhttm|c20211125155115|dlienhtb|y20211026143745|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a153.8|bR100S
10010|aRas, Patrice
24510|a<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không bị thao túng / |cPatrice Ras ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300|a96tr. : |bhình vẽ ; |c17cm
490|aLes mini larousse
500|aDịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les 50 règles d'or anti manipulation
520|aGồm 50 qui tắc để xác định được đâu là dối trá và thao túng: Phân biệt quyến rũ với thao túng; biết nhận diện một kẻ thao túng; nhận dạng những thao túng kiểu trò chơi; lựa chọn các mối quan hệ; xác định những câu nói điều khiển…
653|aThao túng
653|aTâm lí học
653|aHành vi
70010|aHoàng, Thanh Thúy|edịch
852|a100|bKho đọc|j(2): 101019681-2
852|a100|bKho tham khảo|j(3): 104013554-6
890|a5|b4|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101019681 Kho đọc 153.8 R100S Sách 1
2 101019682 Kho đọc 153.8 R100S Sách 2
3 104013554 Kho tham khảo 153.8 R100S Sách 3
4 104013555 Kho tham khảo 153.8 R100S Sách 4
5 104013556 Kho tham khảo 153.8 R100S Sách 5