DDC 153.15
Tác giả CN Kaufman, Josh
Nhan đề <20=Hai mươi> giờ đầu tiên :Cách học nhanh bất cứ thứ gì /Josh Kaufman ; Thu Huyền dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 6
Thông tin xuất bản H. :Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà,2018
Mô tả vật lý 255tr. :hình vẽ ;24cm
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: The first 20 hours: How to learn anything... fast
Tóm tắt Trình bày những nguyên tắc học kỹ năng nhanh nhất có thể. Giải thích cách sử dụng những nguyên tắc này trong thực tế của tác giả học 6 kỹ năng mới chưa tới 20 tiếng mỗi kỹ năng: Phát triển bài tập yoga cá nhân, viết chương trình máy tính dựa trên web, học lại cách gõ 10 ngón, khám phá boardgame cổ nhất và phức tạp nhất trong lịch sử, chơi được một nhạc cụ, lướt ván
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Kĩ năng
Tác giả(bs) CN Thu Huyền,
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD17326
00001104nam a2200277 4500
00127992
0021
004TVSP2190029244
008190405s2018 vm| vie
0091 0
020|c69.000đ
039|a20210122204621|blibol55|y20190405145600|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a153.15|bK111F
1001|aKaufman, Josh
24510|a<20=Hai mươi> giờ đầu tiên :|bCách học nhanh bất cứ thứ gì /|cJosh Kaufman ; Thu Huyền dịch
250|aTái bản lần 6
260|aH. :|bThế giới ; Công ty Sách Thái Hà,|c2018
300|a255tr. :|bhình vẽ ;|c24cm
500|aTên sách tiếng Anh: The first 20 hours: How to learn anything... fast
520|aTrình bày những nguyên tắc học kỹ năng nhanh nhất có thể. Giải thích cách sử dụng những nguyên tắc này trong thực tế của tác giả học 6 kỹ năng mới chưa tới 20 tiếng mỗi kỹ năng: Phát triển bài tập yoga cá nhân, viết chương trình máy tính dựa trên web, học lại cách gõ 10 ngón, khám phá boardgame cổ nhất và phức tạp nhất trong lịch sử, chơi được một nhạc cụ, lướt ván
653|aHọc tập
653|aTâm lí học
653|aKĩ năng
70010|aThu Huyền,|eDịch
852|a100|bKho đọc|j(1): KD17326
890|a1|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD17326 Kho đọc 153.15 K111F Sách 1