• Sách tham khảo
  • 808.51 S200D
    <30 = Ba mươi> giây ma thuật trong diễn thuyết /
DDC 808.51
Tác giả CN Sedniev, Andrii
Nhan đề <30 = Ba mươi> giây ma thuật trong diễn thuyết /Andrii Sedniev ; Hoàng Duy dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản H. :Nxb Lao động ; Công ty Sách Thái Hà,2018
Mô tả vật lý 159tr. ;21cm
Tóm tắt Giới thiệu một hệ thống các kỹ thuật hiệu quả trong nghệ thuật ứng khẩu, diễn xuất, hài độc thoại, tâm lý học ứng dụng và tư duy sáng tạo nhằm hoàn thiện kỹ năng diễn thuyết trước công chúng
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Nghệ thuật diễn thuyết
Tác giả(bs) CN Hoàng, Duy ,
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD17316
00000855nam a2200265 4500
00127982
0021
004TVSP2190029234
008190405s2018 vm| vie
0091 0
020|c45.000đ
039|a20210122204619|blibol55|y20190405141600|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a808.51|bS200D
1001|aSedniev, Andrii
24510|a<30 = Ba mươi> giây ma thuật trong diễn thuyết /|cAndrii Sedniev ; Hoàng Duy dịch
250|aTái bản lần 3
260|aH. :|bNxb Lao động ; Công ty Sách Thái Hà,|c2018
300|a159tr. ;|c21cm
520|aGiới thiệu một hệ thống các kỹ thuật hiệu quả trong nghệ thuật ứng khẩu, diễn xuất, hài độc thoại, tâm lý học ứng dụng và tư duy sáng tạo nhằm hoàn thiện kỹ năng diễn thuyết trước công chúng
653|aTâm lí học ứng dụng
653|aTâm lí học
653|aNghệ thuật diễn thuyết
70010|aHoàng, Duy ,|eDịch
852|a100|bKho đọc|j(1): KD17316
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD17316 Kho đọc 808.51 S200D Sách 1