• Khoá luận
  • 372.01 NG527TR
    "Tìm hiểu thực trạng về việc xử lí các THSP trong công tác GVCNL Trường Tiểu học Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc :
DDC 372.01
Tác giả CN Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Nhan đề "Tìm hiểu thực trạng về việc xử lí các THSP trong công tác GVCNL Trường Tiểu học Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc :Khoá luận tốt nghiệp đại học /Nguyễn Thị Quỳnh Trang; Hoàng Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2014
Mô tả vật lý 60tr. ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Tình huống sư phạm
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06534
00000892nam a2200253 4500
00122815
0026
004TVSP2150022888
008150401s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202303|blibol55|y20150401084400|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a372.01|bNG527TR
1001|aNguyễn, Thị Quỳnh Trang
24510|a"Tìm hiểu thực trạng về việc xử lí các THSP trong công tác GVCNL Trường Tiểu học Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học /|cNguyễn Thị Quỳnh Trang; Hoàng Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2014
300|a60tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
653|aTâm lí học
653|aTiểu học
653|aTình huống sư phạm
70011|aHoàng, Thị Hạnh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06534
890|a1|b3|c0|d0
915|aTâm lý học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06534 Kho Khóa luận 372.01 NG527TR Luận án, luận văn 1