DDC 372
Nhan đề Aesthetic education for children : Sponred by the national foreign language project and used for undergraduate preschool training program / Nguyen Thu Huong (ed),...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 170p. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ministry of Education and training. Hanoi Pedagogical University 2
Tóm tắt Thảo luận về những vấn đề chung của mĩ học, giáo dục mĩ học trong giáo dục mầm non. Đồng thời thiết kế các hoạt động giáo dục mĩ học cho học sinh mầm non.
Từ khóa tự do Mĩ học
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do SP2
Tác giả(bs) CN Nguyen, Thu Huong
Tác giả(bs) CN Duong, Thuy Hang
Tác giả(bs) CN Mai, Thi Hong Tuyet
Tác giả(bs) CN Vu, Kieu Anh
Tác giả(bs) CN Vu, Thi Tuyet
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103056998-7005
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(2): 106006694-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00138264
0025
004EB55C72D-4E05-4EE8-B299-C0FDF3F67E4B
005202306011058
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049995033|cđ
039|a20230601105846|bhanhnt|c20230512095600|dlienhtb|y20230511150617|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aEng
044 |avm
08204|a372|b100E
245 |aAesthetic education for children : |bSponred by the national foreign language project and used for undergraduate preschool training program / |cNguyen Thu Huong (ed),...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a170p. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Ministry of Education and training. Hanoi Pedagogical University 2
520 |aThảo luận về những vấn đề chung của mĩ học, giáo dục mĩ học trong giáo dục mầm non. Đồng thời thiết kế các hoạt động giáo dục mĩ học cho học sinh mầm non.
653 |aMĩ học
653 |aMầm non
653 |aGiáo dục
653|aSP2
70010|aNguyen, Thu Huong|eed.
70010|aDuong, Thuy Hang
70010|aMai, Thi Hong Tuyet
70010|aVu, Kieu Anh
70010|aVu, Thi Tuyet
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103056998-7005
852|a100|bKho Ngoại văn|j(2): 106006694-5
890|a10|b0|c1|d1
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 106006694 Kho Ngoại văn 372 100E Sách 11
2 106006695 Kho Ngoại văn 372 100E Sách 12
3 103056998 Kho Mượn 372 100E Sách 3
4 103056999 Kho Mượn 372 100E Sách 4
5 103057000 Kho Mượn 372 100E Sách 5
6 103057001 Kho Mượn 372 100E Sách 6
7 103057002 Kho Mượn 372 100E Sách 7
8 103057003 Kho Mượn 372 100E Sách 8
9 103057004 Kho Mượn 372 100E Sách 9
10 103057005 Kho Mượn 372 100E Sách 10