• Sách tham khảo
  • 378.597 B100M
    <30=Ba mươi> năm khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
DDC 378.597
Nhan đề <30=Ba mươi> năm khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2005
Mô tả vật lý 154tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu quá trình 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Lịch sử hiện đại
Từ khóa tự do Văn
Từ khóa tự do Tuyển tập
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Mỳ
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thạch
Tác giả(bs) CN Lê, Bá Miên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nhàn
Tác giả(bs) CN Phùng, Minh Hiến
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam#a2200000ui#4500
00135936
0021
004C6F4A596-2E61-4B29-A906-2B549BE416B6
005202212021014
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20221202101417|bhanhnt|c20221202101240|dhanhnt|y20221125140507|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avm
08204|a378.597|bB100M
245 |a<30=Ba mươi> năm khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2005
300 |a154tr. : |bminh họa ; |c24cm
520 |aGiới thiệu quá trình 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
653 |aSP2
653 |aLịch sử hiện đại
653 |aVăn
653 |aTuyển tập
690 |aVăn học hiện đại
70010|aNguyễn, Văn Mỳ
70010|aPhan, Thị Thạch
70010|aLê, Bá Miên
70010|aNguyễn, Thị Nhàn
70010|aPhùng, Minh Hiến
852 |aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào