DDC 512
Tác giả CN Dương, Quốc Việt
Nhan đề Cơ sở lí thuyết module / Dương Quốc Việt
Lần xuất bản In lần thứ 8
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2017
Mô tả vật lý 171tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết Module như tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, Module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ, địa phương hoá và hạng mở rộng của module, tích tenxơ của module, Module Noether và module Artin, nhóm Abel hữu hạn sinh và module trên vành chính
Từ khóa tự do Lí thuyết môđun
Từ khóa tự do Lý thuyết module
Từ khóa tự do Đại số
Địa chỉ 100Kho đọc(3): 101019430-2
Địa chỉ 100Kho Mượn(17): 103046897-913
00000000nam a2200000 a 4500
00132861
0025
004FC78F3CE-00B7-4D61-9B38-35847D911A69
008 2017 vm| vie
0091 0
020|a9786045405598|c45.000đ
039|y20210924111600|zhanhttm
041|aVie
044|avm
08204|a512|bD561V
10010|aDương, Quốc Việt
24510|aCơ sở lí thuyết module / |cDương Quốc Việt
250|aIn lần thứ 8
260|aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2017
300|a171tr. ; |c24cm
520|aTrình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết Module như tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, Module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ, địa phương hoá và hạng mở rộng của module, tích tenxơ của module, Module Noether và module Artin, nhóm Abel hữu hạn sinh và module trên vành chính
653|a Lí thuyết môđun
653|a Lý thuyết module
653|aĐại số
852|a100|bKho đọc|j(3): 101019430-2
852|a100|bKho Mượn|j(17): 103046897-913
890|a20|b16|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103046899 Kho Mượn 512 D561V Sách 19 Hạn trả:24-05-2024
2 103046901 Kho Mượn 512 D561V Sách 21 Hạn trả:27-05-2024
3 103046906 Kho Mượn 512 D561V Sách 26
4 103046912 Kho Mượn 512 D561V Sách 32
5 103046898 Kho Mượn 512 D561V Sách 18
6 103046909 Kho Mượn 512 D561V Sách 29
7 101019431 Kho đọc 512 D561V Sách 4
8 103046904 Kho Mượn 512 D561V Sách 24
9 103046910 Kho Mượn 512 D561V Sách 30
10 103046907 Kho Mượn 512 D561V Sách 27