DDC 590
Tác giả CN Vũ, Kim Dũng
Nhan đề Bài học thiên nhiên /Vũ Kim Dũng ; Thy Ngọc (bìa và minh hoạ)
Thông tin xuất bản H. :Kim đồng,1978
Mô tả vật lý 107 tr. ;19 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của cơ thể số một số loài động vật ứng dụng vào trong kỹ thuật
Từ khóa tự do Động vật học
Từ khóa tự do Phỏng sinh học
Địa chỉ 100Kho Đọc DT(1): DT00929
00000599nam a2200217 4500
0015659
0021
004TVSP2090005691
008090311s1978 vm| vie
0091 0
039|a20210122192756|blibol55|y20090311101100|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a590|bV500D
10011|aVũ, Kim Dũng
24510|aBài học thiên nhiên /|cVũ Kim Dũng ; Thy Ngọc (bìa và minh hoạ)
260|aH. :|bKim đồng,|c1978
300|a107 tr. ;|c19 cm.
520|aNghiên cứu cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của cơ thể số một số loài động vật ứng dụng vào trong kỹ thuật
653|aĐộng vật học
653|aPhỏng sinh học
852|a100|bKho Đọc DT|j(1): DT00929
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT00929 Kho Đọc DT 590 V500D Sách 1