DDC 569.9
Tác giả CN Nguyễn Yên
Nhan đề Bài giảng sinh học người /Nguyễn Yên
Thông tin xuất bản H.,1993
Mô tả vật lý 79tr ;29cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề về nguồn gốc và tiến hoá người; Di truyền người và biến dị di truyền; Sự tăng trưởng và phát triển cơ thể người; Sự thích nghi của cơ thể người; Dân số và phát triển.
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Động vật học
Từ khóa tự do Di truyền
Từ khóa tự do Thích nghi
Từ khóa tự do Tăng trưởng
Từ khóa tự do Biến dị
Từ khóa tự do Phát triển
Địa chỉ 100Kho đọc(4): KD02615-8
00000764nam a2200277 4500
0014759
0021
004TVSP2080004791
008080915s1993 vm| vie
0091 0
039|a20210122192555|blibol55|y20080915163300|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a569.9|bNG527Y
1001|aNguyễn Yên
24500|aBài giảng sinh học người /|cNguyễn Yên
260|aH.,|c1993
300|a79tr ;|c29cm
520|aTrình bày những vấn đề về nguồn gốc và tiến hoá người; Di truyền người và biến dị di truyền; Sự tăng trưởng và phát triển cơ thể người; Sự thích nghi của cơ thể người; Dân số và phát triển.
653|aSinh học
653|aĐộng vật học
653|aDi truyền
653|aThích nghi
653|aTăng trưởng
653|aBiến dị
653|aPhát triển
852|a100|bKho đọc|j(4): KD02615-8
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD02616 Kho đọc 569.9 NG527Y Sách 2
2 KD02617 Kho đọc 569.9 NG527Y Sách 3
3 KD02615 Kho đọc 569.9 NG527Y Sách 1
4 KD02618 Kho đọc 569.9 NG527Y Sách 4