• Khoá luận
  • 597 NG527C
    Áp dụng hệ thống điểm BMWP của Việt Nam cho điểm các họ động vật không xương sống cỡ lớn chủ yếu sống đáy để đánh giá chất lượng nước tại một số điểm thuộc suối Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang :
DDC 597
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Cường
Nhan đề Áp dụng hệ thống điểm BMWP của Việt Nam cho điểm các họ động vật không xương sống cỡ lớn chủ yếu sống đáy để đánh giá chất lượng nước tại một số điểm thuộc suối Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Động vật học. /Nguyễn Mạnh Cường ; Vương Thị Hoà (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2004
Mô tả vật lý 40tr. ;29cm
Phụ chú Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
Từ khóa tự do Động vật học
Từ khóa tự do Hà giang
Tác giả(bs) CN Vương, Thị Hoà ,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL00480
00000861nam a2200229 4500
00111573
0026
004TVSP2110011605
008110401s2004 vm| vie
0091 0
039|a20210122194206|blibol55|y20110401151900|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a597|bNG527C
1001|aNguyễn, Mạnh Cường
24510|aÁp dụng hệ thống điểm BMWP của Việt Nam cho điểm các họ động vật không xương sống cỡ lớn chủ yếu sống đáy để đánh giá chất lượng nước tại một số điểm thuộc suối Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Động vật học. /|cNguyễn Mạnh Cường ; Vương Thị Hoà (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2004
300|a40tr. ;|c29cm
500|aTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
653|aĐộng vật học
653|aHà giang
70011|aVương, Thị Hoà ,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL00480
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00480 Kho Khóa luận 597 NG527C Luận án, luận văn 1