• Khoá luận
  • 420 D106H
    A study on the use of Mind Mapping as a visual learning strategy for first-year English major students in Writing Class =
DDC 420
Tác giả CN Dang, Thi Hoa
Nhan đề A study on the use of Mind Mapping as a visual learning strategy for first-year English major students in Writing Class =Nghiên cứu về việc sử dụng Bản đồ tư duy như một chiến lược học tập trực quan cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh trong lớp viết ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Dang Thi Hoa ; Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 33p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Sử dụng bản đồ tư duy như một chiến lược học tập cho sinh viên giúp loại bỏ khó khăn về văn bản, khuyến khích khả năng viết, sắp xếp suy nghĩ và tăng khả năng sáng tạo trong văn bản
Từ khóa tự do Bản đồ tư duy
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Mind map
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Sinh viên
Tác giả(bs) CN Tran, Thi Minh Phuong
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135282
0026
0047B3CE9EA-0DF6-483A-B909-189EA6DC77DA
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091040|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a420|bD106H
10010|aDang, Thi Hoa
24510|aA study on the use of Mind Mapping as a visual learning strategy for first-year English major students in Writing Class =|bNghiên cứu về việc sử dụng Bản đồ tư duy như một chiến lược học tập trực quan cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh trong lớp viết ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cDang Thi Hoa ; Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a33p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aSử dụng bản đồ tư duy như một chiến lược học tập cho sinh viên giúp loại bỏ khó khăn về văn bản, khuyến khích khả năng viết, sắp xếp suy nghĩ và tăng khả năng sáng tạo trong văn bản
653|aBản đồ tư duy
653|aKĩ năng viết
653|aMind map
653|aTiếng Anh
653|aSinh viên
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aTran, Thi Minh Phuong|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d10
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào