DDC 808
Tác giả CN Clouse, Barbara Fine
Nhan đề A troubleshooting guide for writers :strategies and process /Barbara Fine Clouse
Lần xuất bản 6th ed.
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill,2009
Mô tả vật lý xxiii, 196p. :ill. ;23cm
Phụ chú Includes index
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Report writing
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tu từ học
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(3): NV04988, NV05405-6
00000684nam a2200277 4500
00120486
0021
004TVSP2130020553
008131112s2009 enk eng
0091 0
020|a007338383X
039|a20210122201416|blibol55|y20131112151500|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a808|bCL400U
1001|aClouse, Barbara Fine
24512|aA troubleshooting guide for writers :|bstrategies and process /|cBarbara Fine Clouse
250|a6th ed.
260|aNew York :|bMcGraw-Hill,|c2009
300|axxiii, 196p. :|bill. ;|c23cm
500|aIncludes index
653|aKĩ năng viết
653|aEnglish language
653|aReport writing
653|aTiếng Anh
653|aTu từ học
852|a100|bKho Ngoại văn|j(3): NV04988, NV05405-6
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV05406 Kho Ngoại văn 808 CL400U Sách 3
2 NV04988 Kho Ngoại văn 808 CL400U Sách 1
3 NV05405 Kho Ngoại văn 808 CL400U Sách 2