DDC 428.2
Tác giả CN Hacker, Diana
Nhan đề A Canadian writer’s reference /Diana Hacker
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản Boston :Bedford,2008
Mô tả vật lý xxiii,509p. :fig., tab. ;22cm
Phụ chú Ind. at the end text
Từ khóa tự do Tiếng Canada
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tu từ học
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV04882
00000609nam a2200265 4500
00120134
0021
004TVSP2130020201
008131021s2008 enk eng
0091 0
020|a0312664915
039|a20210122201209|blibol55|y20131021104200|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a428.2|bH101K
1001|aHacker, Diana
24512|aA Canadian writer’s reference /|cDiana Hacker
250|a4th ed.
260|aBoston :|bBedford,|c2008
300|axxiii,509p. :|bfig., tab. ;|c22cm
500|aInd. at the end text
653|aTiếng Canada
653|aKĩ năng viết
653|aNgữ pháp
653|aTu từ học
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV04882
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04882 Kho Ngoại văn 428.2 H101K Sách 1