DDC 808
Tác giả CN Elbow, Peter
Nhan đề A community of writers :A workshop course in writing /Peter Elbow, Pat Belanoff
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản Boston :McGraw-Hill,2000
Mô tả vật lý xxviii, 576 p. :ill. ;23cm.
Phụ chú Includes bibliographical references (p. 559-560) and index
Tóm tắt Giới thiệu các kỹ năng viết tiếng Anh từ những bài viết cá nhân, viết trong trường đại học cho tới những bài viết trên công luận. Trình bày nguyên tắc viết của một số thể loại như: bài luận, tranh luận, nghiên cứu, phân tích…. Các kỹ năng viết và nghiên cứu. Cách biên tập lại bài viết
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tu từ học
Tác giả(bs) CN Belanoff, Pat
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV04543
00000983nam a2200277 4500
00119097
0021
004TVSP2130019164
008130507s2000 enk eng
0091 0
020|a007303181X
039|a20210122200815|blibol55|y20130507151600|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a808|b200L
1001|aElbow, Peter
24512|aA community of writers :|bA workshop course in writing /|cPeter Elbow, Pat Belanoff
250|a3rd ed.
260|aBoston :|bMcGraw-Hill,|c2000
300|axxviii, 576 p. :|bill. ;|c23cm.
500|aIncludes bibliographical references (p. 559-560) and index
520|aGiới thiệu các kỹ năng viết tiếng Anh từ những bài viết cá nhân, viết trong trường đại học cho tới những bài viết trên công luận. Trình bày nguyên tắc viết của một số thể loại như: bài luận, tranh luận, nghiên cứu, phân tích…. Các kỹ năng viết và nghiên cứu. Cách biên tập lại bài viết
653|aKĩ năng viết
653|aTiếng Anh
653|aTu từ học
70011|aBelanoff, Pat
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV04543
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04543 Kho Ngoại văn 808 200L Sách 1