• Sách tham khảo
  • 530.076 Đ450TR
    Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 8 /
DDC 530.076
Tác giả CN Đỗ, Hương Trà
Nhan đề Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 8 /Đỗ Hương Trà (chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. :Đại học Sư phạm,2018
Mô tả vật lý 100tr. ;27cm
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Ôn tập
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai
Tác giả(bs) CN Trần, Bá Trình
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD18518-9
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): TK12041-3
00000727nam a2200301 4500
00130511
0021
004TVSP2200031763
008201110s2018 vm| vie
0091 0
020|c32000đ
039|a20210122210029|blibol55|y20201110102600|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a530.076|bĐ450TR
1001|aĐỗ, Hương Trà
24510|aÔn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 8 /|cĐỗ Hương Trà (chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai
250|aIn lần thứ 2
260|aH. :|bĐại học Sư phạm,|c2018
300|a100tr. ;|c27cm
653|aLớp 8
653|aÔn tập
653|aKiểm tra
653|aVật lý
653|aSách đọc thêm
70010|aNguyễn, Thị Mai
70010|aTrần, Bá Trình
852|a100|bKho đọc|j(2): KD18518-9
852|a100|bKho tham khảo|j(3): TK12041-3
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD18518 Kho đọc 530.076 Đ450TR Sách 1
2 KD18519 Kho đọc 530.076 Đ450TR Sách 2
3 TK12041 Kho tham khảo 530.076 Đ450TR Sách 3
4 TK12042 Kho tham khảo 530.076 Đ450TR Sách 4
5 TK12043 Kho tham khảo 530.076 Đ450TR Sách 5