DDC 320.4071
Nhan đề Giáo dục công dân 8 /Hà Nhật Thăng (c.b), Đặng Thúy Anh, Phạm Kim DUng,...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2017
Mô tả vật lý 60tr. ;24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Giáo dục công dân
Tác giả(bs) CN Đặng, Thúy Anh
Tác giả(bs) CN Phạm, Kim Dung
Tác giả(bs) CN Hà, Nhật Thăng
Tác giả(bs) CN Lưu, Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(2): TR05241-2
00000763nam a2200301 4500
00128810
0021
004TVSP2190030062
008191007s2017 vm| vie
0091 0
020|c3.400đ
039|a20210122205012|blibol55|y20191007152400|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a320.4071|bGI108D
24500|aGiáo dục công dân 8 /|cHà Nhật Thăng (c.b), Đặng Thúy Anh, Phạm Kim DUng,...
250|aTái bản lần thứ 13
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2017
300|a60tr. ;|c24cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
653|aLớp 8
653|aSách giáo khoa
653|aGiáo dục công dân
700|aĐặng, Thúy Anh
70010|aPhạm, Kim Dung
70010|aHà, Nhật Thăng
70010|aLưu, Thu Thủy
70010|aNguyễn, Thị Thu Hương
852|a100|bKho Tra cứu|j(2): TR05241-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR05241 Kho Tra cứu 320.4071 GI108D Sách 1
2 TR05242 Kho Tra cứu 320.4071 GI108D Sách 2