DDC 911
Nhan đề Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 8 /Phan Ngọc Liên (Chủ biên), ..
Lần xuất bản Tái bản lần 7 có chỉnh lí
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2017
Mô tả vật lý 31tr. :ảnh, bản đồ ;30cm
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Tranh
Từ khóa tự do Bản đồ
Từ khóa tự do Ảnh
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Loan
Tác giả(bs) CN Trịnh, Đình Tùng
Tác giả(bs) CN Trịnh, Minh Hùng
Tác giả(bs) CN Thành, Ngọc Linh
Tác giả(bs) CN Phan, Ngọc Liên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Nam Phóng
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(1): TR05199
00000818nam a2200337 4500
00126851
0021
004TVSP2180028103
008180509s2017 vm| vie
0091 0
020|c28.000đ
039|a20210122204107|blibol55|y20180509094100|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a911|bB105Đ
24500|aBản đồ và tranh ảnh lịch sử 8 /|cPhan Ngọc Liên (Chủ biên), ..
250|aTái bản lần 7 có chỉnh lí
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2017
300|a31tr. :|bảnh, bản đồ ;|c30cm
653|aLớp 8
653|aTranh
653|aBản đồ
653|aẢnh
653|aLịch sử
653|aSách đọc thêm
70011|aNguyễn, Thị Hồng Loan
70011|aTrịnh, Đình Tùng
70011|aTrịnh, Minh Hùng
70011|aThành, Ngọc Linh
70011|aPhan, Ngọc Liên,|eChủ biên
70011|aNguyễn, Nam Phóng
852|a100|bKho Tra cứu|j(1): TR05199
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR05199 Kho Tra cứu 911 B105Đ Sách 1