• Khoá luận
  • 372.83 NG527NH
    Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Đạo đức :
DDC 372.83
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Nhung
Nhan đề Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Đạo đức : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; ThS. Đoàn Thị Hiền (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 63tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học
Tóm tắt Nhằm đề ra các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Đạo đức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học hiện nay.
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Kĩ năng tự phòng vệ
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Hiền
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140729
0026
0049429A430-9EBB-4351-98BE-C7B44779BD85
008 2023 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20230913083902|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.83|bNG527NH
10010|aNguyễn, Hồng Nhung
24510|aGiáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Đạo đức : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Hồng Nhung ; ThS. Đoàn Thị Hiền (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a63tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục tiểu học
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Giáo dục chuyên biệt
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aNhằm đề ra các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Đạo đức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học hiện nay.
653|aĐạo đức
653|aKĩ năng tự phòng vệ
653|aTiểu học
653|aGiáo dục
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục chuyên biệt
70010|aĐoàn, Thị Hiền|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d9
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào