• Khoá luận
  • 355.0071 NG527NH
    Biện pháp nhằm nâng cao kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 :
DDC 355.0071
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Nhung
Nhan đề Biện pháp nhằm nâng cao kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; Trung tá Phạm Trung Sơn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 66tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của thực tập sư phạm, thực trạng và những vấn đề đang đặt ra, đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Từ khóa tự do Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Từ khóa tự do Thực tập sư phạm
Tác giả(bs) CN Phạm, Trung Sơn
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140457
0026
0040A9F36AC-F398-4E7D-BE4D-4E5E90C3CF4B
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230821082836|ztamnt
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a355.0071|bNG527NH
10010|aNguyễn, Hồng Nhung
24510|aBiện pháp nhằm nâng cao kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Hồng Nhung ; Trung tá Phạm Trung Sơn (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a66tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Giáo dục quốc phòng và an ninh
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của thực tập sư phạm, thực trạng và những vấn đề đang đặt ra, đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
653|aTrung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
653|aThực tập sư phạm
691|aGiáo dục quốc phòng và an ninh
70010|aPhạm, Trung Sơn|e(Hướng dẫn khoa học)
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aNguyễn Thị Tâm

Không tìm thấy biểu ghi nào