• Khoá luận
  • 571.538 NG527QU
    Khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo :
DDC 571.538
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Thị Quỳnh
Nhan đề Khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hữu Thị Quỳnh ; ThS. Cao Bá Cường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 36tr. : minh hoạ ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
Tóm tắt Nghiên cứu khả năng giải phóng của thuốc berberin từ hệ thống trên nhằm tìm ra hệ thống có khả năng giải phóng thuốc kéo dài
Từ khóa tự do Màng Cellulose
Từ khóa tự do Thuốc Famotidin
Từ khóa tự do Vi khuẩn
Tác giả(bs) CN Cao, Bá Cường
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00139698
0026
0046A610FFC-0716-4C55-B682-C275C56F002D
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230726141322|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a571.538|bNG527QU
10010|aNguyễn, Hữu Thị Quỳnh
24510|aKhả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Hữu Thị Quỳnh ; ThS. Cao Bá Cường (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a36tr. : |bminh hoạ ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh-KTNN
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sinh lý học người và động vật
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu khả năng giải phóng của thuốc berberin từ hệ thống trên nhằm tìm ra hệ thống có khả năng giải phóng thuốc kéo dài
653|aMàng Cellulose
653|aThuốc Famotidin
653|aVi khuẩn
691|aSinh lý học người và động vật
70010|aCao, Bá Cường|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d1
911|aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào