DDC 630.076
Nhan đề Bài tập Công nghệ 7 / Đồng Huy Giới (ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 63tr. : minh họa ; 24 cm
Tùng thư Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Bộ Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Sách bài tập
Từ khóa tự do Lớp 7
Tác giả(bs) CN Bùi, Hữu Đoàn
Tác giả(bs) CN Đồng, Huy Giới
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Cao, Bá Cường
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021284-5
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103055849-51
00000000nam a2200000 a 4500
00137970
0021
004DE4FFA07-6A4A-4E82-A4B1-146102974162
008 2022 vm| vie
0091 0
020|a9786040317001|c11.000đ
039|y20221223092452|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a630.076|bB103T
24500|aBài tập Công nghệ 7 / |cĐồng Huy Giới (ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300|a63tr. : |bminh họa ; |c24 cm
490|aKết nối tri thức
653|aBộ Kết nối tri thức
653|aCông nghệ
653|aSách bài tập
653|aLớp 7
70010|aBùi, Hữu Đoàn
70010|aĐồng, Huy Giới|ech.b.
70010|aBùi, Thị Thu Hương
70010|aCao, Bá Cường
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021284-5
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103055849-51
890|a5|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103055851 Kho Mượn 630.076 B103T Sách 5
2 101021285 Kho đọc 630.076 B103T Sách 2
3 103055849 Kho Mượn 630.076 B103T Sách 3
4 101021284 Kho đọc 630.076 B103T Sách 1
5 103055850 Kho Mượn 630.076 B103T Sách 4