DDC 630.0712
Nhan đề Công nghệ 7 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 83 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Bộ Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Lớp 7
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Hoàng
Tác giả(bs) CN Bùi, Hữu Đoàn
Tác giả(bs) CN Đồng, Huy Giới
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Cao, Bá Cường
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021282-3
Địa chỉ 100Kho Mượn(13): 103055836-48
00000000nam a2200000 a 4500
00137969
0021
0044EA30204-FFDA-40AC-AEE4-D77F5C6DFED6
008 2022 vm| vie
0091 0
020|a9786040307101|c12.000đ
039|y20221223092451|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a630.0712|bC455NGH
24500|aCông nghệ 7 / |cLê Huy Hoàng (tổng ch.b),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300|a83 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490|aKết nối tri thức
653|aBộ Kết nối tri thức
653|aSách giáo khoa
653|aCông nghệ
653|aLớp 7
70010|aLê, Huy Hoàng|etổng ch.b
70010|aBùi, Hữu Đoàn
70010|aĐồng, Huy Giới|ech.b.
70010|aBùi, Thị Thu Hương
70010|aCao, Bá Cường
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021282-3
852|a100|bKho Mượn|j(13): 103055836-48
890|a15|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021283 Kho đọc 630.0712 C455NGH Sách 2
2 103055841 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 8
3 103055847 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 14
4 103055838 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 5
5 103055844 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 11
6 103055839 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 6
7 103055836 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 3
8 103055842 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 9
9 103055837 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 4
10 103055845 Kho Mượn 630.0712 C455NGH Sách 12