• Sách tham khảo
  • 959.70076 C125H
    Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 :
DDC 959.70076
Nhan đề Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 :(Phần 2)
Thông tin xuất bản H. :Nxb.Đại học Sư phạm,2007
Mô tả vật lý 169tr. ;24cm
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Câu hỏi
Tác giả(bs) CN Phan, Ngọc Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thế Bình
Tác giả(bs) CN Đào, Tố Uyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích
Tác giả(bs) CN Lương, Kim Thoa
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR04502-6
00000675nam a2200289 4500
0018961
0021
004TVSP2100008993
008100909s2007 vm| vie
0091 0
020|c18.000đ
039|a20210122193528|blibol55|y20100909143000|zlibol55
041|avie
044|avm
082|a959.70076|bC125H
24500|aCâu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 :|b(Phần 2)
260|aH. :|bNxb.Đại học Sư phạm,|c2007
300|a169tr. ;|c24cm
653|aTrắc nghiệm
653|aLịch sử
653|aBài tập
653|aCâu hỏi
70010|aPhan, Ngọc Liên
70010|aNguyễn, Thị Thế Bình
70010|aĐào, Tố Uyên
70010|aNguyễn, Thị Bích
70010|aLương, Kim Thoa
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR04502-6
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR04502 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 1
2 TR04503 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 2
3 TR04504 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 3
4 TR04505 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 4
5 TR04506 Kho Tra cứu 959.70076 C125H Sách 5